Đã Chốt Số Đẹp – Tự Tin Đánh Lớn – Tiền Về Đầy Nhà!!

BẠCH THỦ LÔ MIỀN NAM  (1 SỐ) VIP (1 ngày), giá:300.000 VNĐ 
Các bạn có thể nạp thẻ vào lúc 8h00 đến 18h10.
Có thể nạp cộng dồn (Ví dụ 3 cái 100k )
Mạng thẻ cào: Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VN-Mobile, Megacard, Vcard….
Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

 Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BẠCH THỦ LÔ MIỀN NAM

NGÀY BẠCH THỦ LÔ MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
 19-10-2019  Bình Phước 09,Hậu Giang 77,Hồ Chí Minh 816,Long An 65   Win  Long An
 18-10-2019  Bình Dương 31,Trà Vinh 89,Vĩnh Long 61   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 17-10-2019  An Giang 54,Tây Ninh 96,Binh Thuận 45  Miss
 16-10-2019 Cần Thơ 87,Đồng Nai 83,Sóc Trăng 87   Win Cần Thơ,Đồng Nai,Sóc Trăng
 15-10-2019  Bạc Liêu 86,Bến Tre 76,Vũng Tàu 59    Win Bến Tre,Vũng Tàu 
 14-10-2019  Cà Mau 73,Đồng Tháp 94,Hồ Chí Minh 91   Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
 13-10-2019  Đà Lạt 86,Kiên Giang 19,Tiền Giang 70   Win Đà Lạt,Kiền Giang
 12-10-2019  Bình Phước 79,Hậu Giang 87,Hồ Chí Minh 39,Long An 89  Miss
 11-10-2019  Bình Dương 61,Trà Vinh 20,Vĩnh Long 07    Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
10-10-2019  An Giang  74,Bình Thuận 67,Tây Ninh 52   Win  An Giang,Bình Thuận,Tây Ninh
 09-10-2019  Cần Thơ 06,Đồng Nai 81,Sóc Trăng 52   Win Cần Thơ,Đồng Nai 
 08-10-2019  Bạc Liêu 93,Bến Tre 61,Vũng Tàu 87   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 07-10-2019  Cà Mau 69,Đồng Tháp 59,Hồ Chí Minh 15  Miss
 06-10-2019  Đà Lạt 58,Kiên Giang 09,Tiền Giang 71   Win Đà Lạt,Kiền Giang,Tiền Giang
 05-10-2019  Bình Phước 79,Hậu Giang 41,Hồ Chí Minh 58,Long An 60   Win Bình Phước,Hậu Giang,Hồ Chí Minh
 04-10-2019  Bình Dương 67,Trà Vinh 85,Vĩnh Long 09   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 03-10-2019  An Giang 61,Bình Thuận 09,Tây Ninh 98  Miss
 02-10-2019 Đồng Nai 04,Sóc Trăng 18,Cần Thơ 62 Miss
01-10-2019  Bạc Liêu 44,Bến Tre 32,Vũng Tàu 72    Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 30-09-2019  Cà Mau 36,Đồng Tháp 69,Hồ Chí Minh 75   Win Cà Mau ,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
 29-09-2019  Đà Lạt 87,Kiên Giang 69,Tiền Giang 81   Win Đà Lạt,Kiên Giang
 28-09-2019  Bình Phước 89,Hậu Giang 73,Hồ Chí Minh 91,Long An 90  Miss
 27-09-2019  Bình Dương 89,Trà Vinh 61,Vĩnh Long 17   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 26-09-2019  An Giang 46,Bình Thuận 40,Tây Ninh 61   Win An Giang
 25-09-2019  Cần Thơ 86,Đồng Nai 96,Sóc Trăng 61   Win Cần Thơ,Đồng Nai
 24-09-2019  Bạc Liêu 70,Bến Tre 81,Vũng Tàu 73   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 23-09-2019  Cà Mau 79,Đồng Tháp 389,Hồ Chí Minh 94   Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
 22-09-2019  Đà Lạt 94,Kiên Giang 69,Tiền Giang 98   Win Đà Lạt,Tiền Giang
 21-09-2019  Bình Phước 90,Hậu Giang 78,Hồ Chí Minh 46,Long An 23  Miss
 20-09-2019  Bình Dương 91,Trà Vinh 34,Vĩnh Long 46  Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 19-09-2019  An Giang 81,Bình Thuận 90,Tây Ninh 51  Win An Giang,Bình Thuận,Tây Ninh
 18-09-2019  Đồng Nai 83,Sóc Trăng 61,Cần Thơ 86  Win Đồng Nai 
 17-09-2019  Bạc Liêu 64,Bến Tre 75,Vũng Tàu 84  Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 16-09-2019  Cà Mau 77,Đồng Tháp 19,Hồ Chí Minh 73  Win Cà Mau,Đồng Tháp
 15-09-2019  Đà Lạt 95,Kiên Giang 87,Tiền Giang 67  Miss
 14-09-2019  Hồ Chí Minh 55,Bình Phước 96,Hậu Giang 61,Long An 46  Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
 13-09-2019  Bình Dương 86,Trà Vinh 61,Vĩnh Long 95  Miss
12-09-2019 An Giang 79,Bình Thuận 72,Tây Ninh 72 Win An Giang,Bình Thuận,Tây Ninh
 11-09-2019  Đồng Nai 48,Sóc Trăng 69,Cần Thơ 30  Win Cần Thơ
 10-09-2019 Bạc Liêu 04,Bến Tre 78,Vũng Tàu 63  Win Bến Tre
 09-09-2019  Cà Mau 90, Đồng Tháp 26, Hồ Chí Minh 08  Miss
 08-09-2019  Đà Lạt 65, Kiên Giang 52, Tiền Giang 27  Win Kiên Giang,Tiền Giang
 07-09-2019  Bình Phước 28, Hậu Giang 21,Hồ Chí Minh 47, Long An 66  Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
 06-09-2019  Bình Dương69,Trà Vinh 27,Vĩnh Long 40  Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
05-09-2019 An Giang 17,Tây Ninh 65,Binh Thuận 43 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
04-09-2019 Đồng Nai 92,Sóc Trăng 90,Cần Thơ 81 Miss
03-09-2019 Bạc Liêu 38,Bến Tre 58,Vũng Tàu 04 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
02-09-2019 Cà Mau 15,Hồ Chí Minh 89,Đồng Tháp 45 Win Cà Mau
01-09-2019 Kiên Giang 57,Đà Lạt 43,Tiền Giang 55 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
31-08-2019 Hồ Chí Minh 92,Bình Phước 41,Hậu Giang 78,Long An 82 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
30-08-2019 Bình Dương 03,Trà Vinh 47,Vĩnh Long 29 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
29-08-2019 An Giang 90,Tây Ninh 89,Binh Thuận 83 Miss
28-08-2019 Đồng Nai 40,Sóc Trăng 08,Cần Thơ 34 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
27-08-2019 Bạc Liêu 05,Bến Tre 24,Vũng Tàu 04 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
26-08-2019 Cà Mau 04,Hồ Chí Minh 89,Đồng Tháp 91 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
25-08-2019 Kiên Giang 91,Đà Lạt 95,Tiền Giang 98 Win Kiên Giang
24-08-2019 Hồ Chí Minh 68,Bình Phước 98,Hậu Giang 50,Long An 08 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
23-08-2019 Bình Dương 44,Trà Vinh 45,Vĩnh Long 31 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
22-08-2019 An Giang 86,Tây Ninh 82,Binh Thuận 72 Miss
21-08-2019 Đồng Nai 44,Sóc Trăng 60,Cần Thơ 08 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
20-08-2019 Bạc Liêu 37,Bến Tre 08,Vũng Tàu 47 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
19-08-2019 Cà Mau 09,Hồ Chí Minh 24,Đồng Tháp 82 Miss
18-08-2019 Kiên Giang 18,Đà Lạt 28,Tiền Giang 89 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
17-08-2019 Hồ Chí Minh 07,Bình Phước 01,Hậu Giang 83,Long An 88 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
16-08-2019 Bình Dương 82,Trà Vinh 86,Vĩnh Long 68 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
15-08-2019 An Giang 63,Tây Ninh 90,Binh Thuận 25 Miss
14-08-2019 Đồng Nai 43,Sóc Trăng 54,Cần Thơ 51 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
13-08-2019 Bạc Liêu 73,Bến Tre 65,Vũng Tàu 02 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
12-08-2019 Cà Mau 14,Hồ Chí Minh 54,Đồng Tháp 30 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
11-08-2019 Kiên Giang 06,Đà Lạt 84,Tiền Giang 81 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
10-08-2019 Hồ Chí Minh 93,Bình Phước 91,Hậu Giang 12-2598,Long An 47 Win Long An
09-08-2019 Bình Dương 37,Trà Vinh 75,Vĩnh Long 75 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
08-08-2019 An Giang 41,Tây Ninh 55,Binh Thuận 00 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
07-08-2019 Đồng Nai 91,Sóc Trăng 25,Cần Thơ 93 Miss
06-08-2019 Bạc Liêu 69,Bến Tre 17,Vũng Tàu 32 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
05-08-2019 Cà Mau 72,Hồ Chí Minh 97,Đồng Tháp 51 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
04-08-2019 Kiên Giang 51,Đà Lạt 82,Tiền Giang 92 Miss
03-08-2019 Hồ Chí Minh 46,Bình Phước 02,Hậu Giang 64,Long An 48 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
02-08-2019 Bình Dương 54,Trà Vinh 17,Vĩnh Long 71 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
01-08-2019 An Giang 10,Tây Ninh 75,Binh Thuận 62 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
31-07-2019 Đồng Nai 26,Sóc Trăng 64,Cần Thơ 56 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
30-07-2019 Bạc Liêu 44,Bến Tre 81,Vũng Tàu 45 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
29-07-2019 Cà Mau 63,Hồ Chí Minh 93,Đồng Tháp 08 Miss
28-07-2019 Kiên Giang 02,Đà Lạt 38,Tiền Giang 07 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
SOI CẦU MIỀN NAM
SONG THỦ LÔ MIỀN NAM

Đã Chốt Số Đẹp – Tự Tin Đánh Lớn – Tiền Về Đầy Nhà!! SONG THỦ LÔ MIỀN NAM  (2 SỐ) VIP (1 ngày), giá: 200.000 VNĐ  Các bạn có thể nạp thẻ vào lúc 8h00 đến 18h10. Có thể nạp cộng dồn (Ví dụ 2 cái 100k ) Mạng thẻ cào: Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, …

SOI CẦU ĐẶC BIỆT
XỈU CHỦ MIỀN NAM SUPPER VIP

Đã Chốt Số Đẹp – Tự Tin Đánh Lớn – Tiền Về Đầy Nhà!!  XỈU CHỦ MIỀN NAM  (1 SỐ) VIP (1 ngày), giá: 600.000 VNĐ  Các bạn có thể nạp thẻ vào lúc 8h00 đến 16h10. Có thể nạp cộng dồn (Ví dụ 6 cái 100k ) Mạng thẻ cào: Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VN-Mobile, …

SOI CẦU MIỀN NAM
CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM

Đã Chốt Số Đẹp – Tự Tin Đánh Lớn – Tiền Về Đầy Nhà!! CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM  (2 SỐ) VIP (1 ngày), giá: 400.000 VNĐ  Các bạn có thể nạp thẻ vào lúc 8h00 đến 16h10. Có thể nạp cộng dồn (Ví dụ 4 cái 100k ) Mạng thẻ cào: Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, …