Đã Chốt Số Đẹp – Tự Tin Đánh Lớn – Tiền Về Đầy Nhà!!

CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM  (2 SỐ) VIP (1 ngày), giá: 400.000 VNĐ 
Các bạn có thể nạp thẻ vào lúc 8h00 đến 16h10.
Có thể nạp cộng dồn (Ví dụ 4 cái 100k )
Mạng thẻ cào: Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VN-Mobile, Megacard, Vcard….
Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

 Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM

NGÀY CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
 19-10-2019  Bình Phước 623-849,Hậu Giang 019-672,Hồ Chí Minh 726-103,Long An 521-785   Win  Long An
 18-10-2019  Bình Dương 391-428,Trà Vinh 285-103,Vĩnh Long 961-518   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 17-10-2019 An Giang 256-851,Bình Thuận 745-029,Tây Ninh 613-518  Miss
 16-10-2019  Cần Thơ 911-320,Đồng Nai 902-417,Sóc Trăng 776-203   Win Cần Thơ,Đồng Nai,Sóc Trăng
 15-10-2019 Bạc Liêu 432-383,Bến Tre 906-374,Vũng Tàu 444-608 Miss
 14-10-2019  Cà Mau 397-670,Đồng Tháp 172-963 ,Hồ Chí Minh 152-025   Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
 13-10-2019  Đà Lạt 597-924,Kiên Giang 859-651,Tiền Giang 023-529   Win Đà Lạt,Kiền Giang
 12-10-2019  Bình Phước 254-062,Hậu Giang 985-193,Hồ Chí Minh 205-021,Long An 174-847  Miss
 11-10-2019  Bình Dương 130-250,Trà Vinh 179-842,Vĩnh Long 901-756    Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 10-10-2019  An Giang 580-062,Bình Thuận 628-987,Tây Ninh 163-142   Win  An Giang,Bình Thuận,Tây Ninh
 09-10-2019 Cần Thơ 226-320,Đồng Nai 470-927,Sóc Trăng 529-021   Win Cần Thơ,Đồng Nai 
 08-10-2019 Bạc Liêu 501-207,Bến Tre 476-288,Vũng Tàu 988-655   Miss
 07-10-2019  Cà Mau 689-474,Hồ Chí Minh 894-887,Đồng Tháp 190-501  Miss
 06-10-2019  Đà Lạt 530-206,Kiên Giang 407-412,Tiền Giang 844-021   Win Đà Lạt,Kiền Giang,Tiền Giang
 05-10-2019  Hồ Chí Minh 327-961,Bình Phước 169-802,Hậu Giang 922-344,Long An 089-100   Miss
 04-10-2019  Bình Dương 895-250,Trà Vinh 207-617,Vĩnh Long 755-983   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 03-10-2019  An Giang 024-517,Bình Thuận 841-986,Tây Ninh 521-304  Miss
 02-10-2019  Cần Thơ 017-629,Đồng Nai 800-407,Sóc Trăng 389-692    Win Cần Thơ,Đồng Nai,Sóc Trăng
01-10-2019  Bạc Liêu 887-024,Bến Tre 764-197,Vũng Tàu 258-031    Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 30-09-2019  Cà Mau 325-628,Đồng Tháp 387-147,Hồ Chí Minh 718-015   Win Cà Mau ,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
 29-09-2019  Đà Lạt 236-157,Kiên Giang 867-021,Tiền Giang 251-985   Win Đà Lạt,Kiên Giang
 28-09-2019  Bình Phước 329-259,Hậu Giang 416-985,Hồ Chí Minh 720-854,Long An 531-214  Miss
 27-09-2019  Bình Dương 941,Trà Vinh 030,Vĩnh Long 591   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 26-09-2019  An Giang 509-251,Bình Thuận 529-206,Tây Ninh 218-157   Win An Giang
 25-09-2019  Cần Thơ 912-421,Đồng Nai 785-529,Sóc Trăng 204-012   Win Cần Thơ,Đồng Nai
 24-09-2019  Bạc Liêu 291-250,Bến Tre 945-142,Vũng Tàu 550-148   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 23-09-2019  Cà Mau 536-250,Đồng Tháp 649-158,Hồ Chí Minh 142-614   Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
 22-09-2019  Đà Lạt 346-029,Kiên Giang 528-173,Tiền Giang 070-891   Win Đà Lạt,Tiền Giang
 21-09-2019  Bình Phước 458-254,Hậu Giang 024-148,Hồ Chí Minh 487-589,Long An 209-204  Miss
 20-09-2019  Bình Dương 320-518,Trà Vinh 443-408,Vĩnh Long 653-491  Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 19-09-2019  An Giang 022-521,Bình Thuận 578-841,Tây Ninh 580-362  Win An Giang,Bình Thuận,Tây Ninh
 18-09-2019  Cần Thơ 332-251,Đồng Nai 408-418,Sóc Trăng 254-259  Win Cần Thơ,Đồng Nai
 17-09-2019  Bạc Liêu 962-251,Bến Tre 282-148,Vũng Tàu 283-859  Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 16-09-2019  Cà Mau 929-051,Hồ Chí Minh 546-748,Đồng Tháp 940-206  Win Cà Mau,Đồng Tháp
 15-09-2019  Đà Lạt 254-514,Kiên Giang 364-629,Tiền Giang 175-254  Miss
 14-09-2019  Hồ Chí Minh 755-514,Bình Phước 640-354,Hậu Giang 661-014,Long An 375-142  Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
 13-09-2019  Bình Dương 203-859,Trà Vinh 487-251,Vĩnh Long 518-001  Miss
 12-09-2019  An Giang 790 ,Bình Thuận 382,Tây Ninh 568  Win An Giang,Bình Thuận,Tây Ninh
 11-09-2019  Cần Thơ 864-259,Đồng Nai 967-518,Sóc Trăng 005-481  Win Cần Thơ,Đồng Nai,Sóc Trăng
 10-09-2019  Bạc Liêu 523-748, Bến Tre 649-594, Vũng Tàu 794-014  Win Bạc Liêu, Bến Tre
 09-09-2019 Cà Mau 206-847, Đồng Tháp 418-593, Hồ Chí Minh 821-417  Miss
 08-09-2019  Đà Lạt 032-215, Kiên Giang 662-741, Tiền Giang 387-065  Win Kiên Giang,Tiền Giang
 07-09-2019  Bình Phước 574-219, Hậu Giang 839-418,Hồ Chí Minh 113-418, Long An 201-883  Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
 06-09-2019   Bình Dương 226-326,Trà Vinh 450-841Vĩnh Long 640-017  Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
05-09-2019 An Giang 488-816,Tây Ninh 029-397,Binh Thuận 493-892 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
04-09-2019 Đồng Nai 008-219,Sóc Trăng 186-562,Cần Thơ 921-035 Miss
03-09-2019 Bạc Liêu 127-933,Bến Tre 992-943,Vũng Tàu 658-942 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
02-09-2019 Cà Mau 687-925,Hồ Chí Minh 013-418,Đồng Tháp 501-874 Win Cà Mau
01-09-2019 Kiên Giang 652-263,Đà Lạt 156-324,Tiền Giang 490-654 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
31-08-2019 Hồ Chí Minh 425-013,Bình Phước 807-584,Hậu Giang 511-378,Long An 200-767 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
30-08-2019 Bình Dương 777-683,Trà Vinh 448-700,Vĩnh Long 793-270 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
29-08-2019 An Giang 604-182,Tây Ninh 032-504,Binh Thuận 917-865 Miss
28-08-2019 Đồng Nai 579-200,Sóc Trăng 223-212,Cần Thơ 434-206 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
27-08-2019 Bạc Liêu 161-753,Bến Tre 623-094,Vũng Tàu 138-950 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
26-08-2019 Cà Mau 508-292,Hồ Chí Minh 634-629,Đồng Tháp 225-504 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
25-08-2019 Kiên Giang 257-125,Đà Lạt 306-539,Tiền Giang 208-083 Win Kiên Giang
24-08-2019 Hồ Chí Minh 266-746,Bình Phước 995-969,Hậu Giang 250-596,Long An 619-736 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
23-08-2019 Bình Dương 374-224,Trà Vinh 961-683,Vĩnh Long 623-493 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
22-08-2019 An Giang 362-201,Tây Ninh 032-627,Binh Thuận 170-147 Miss
21-08-2019 Đồng Nai 315-220,Sóc Trăng 306-608,Cần Thơ 658-106 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
20-08-2019 Bạc Liêu 676-269,Bến Tre 879-635,Vũng Tàu 875-801 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
19-08-2019 Cà Mau 206-268,Hồ Chí Minh 175-629,Đồng Tháp 952-024 Miss
18-08-2019 Kiên Giang 279-364,Đà Lạt 170-554,Tiền Giang 463-181 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
17-08-2019 Hồ Chí Minh 799-584,Bình Phước 901-087,Hậu Giang 008-642,Long An 239-642 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
16-08-2019 Bình Dương 093-619,Trà Vinh 260-085,Vĩnh Long 722-102 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
15-08-2019 An Giang 198-513,Tây Ninh 251-080,Binh Thuận 987-622 Miss
14-08-2019 Đồng Nai 378-835,Sóc Trăng 754-968,Cần Thơ 198-651 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
13-08-2019 Bạc Liêu 585-662,Bến Tre 082-165,Vũng Tàu 575-587 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
12-08-2019 Cà Mau 220-679,Hồ Chí Minh 790-629,Đồng Tháp 081-517 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
11-08-2019 Kiên Giang 789-463,Đà Lạt 241-203,Tiền Giang 205-557 Win Kiên Giang
10-08-2019 Hồ Chí Minh 033-234,Bình Phước 205-242,Hậu Giang 858-730,Long An 401-623 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
09-08-2019 Bình Dương 423-591,Trà Vinh 653-949,Vĩnh Long 748-391 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
08-08-2019 An Giang 241-509,Tây Ninh 820-983,Binh Thuận 796-725 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
07-08-2019 Đồng Nai 916-305,Sóc Trăng 801-291,Cần Thơ 794-028 Miss
06-08-2019 Bạc Liêu 640-587,Bến Tre 750-471,Vũng Tàu 616-234 Win Bạc Liêu,Bến Tre
05-08-2019 Cà Mau 529-130,Hồ Chí Minh 204-842,Đồng Tháp 127-253 Miss
04-08-2019 Kiên Giang 685-637,Đà Lạt 537-715,Tiền Giang 951-058 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
03-08-2019 Hồ Chí Minh 201-084,Bình Phước 490-002,Hậu Giang 599-874,Long An 176-366 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
02-08-2019 Bình Dương 944-889,Trà Vinh 569-617,Vĩnh Long 139-853 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
01-08-2019 An Giang 691-308,Tây Ninh 456-672,Binh Thuận 891-105 Miss
31-07-2019 Đồng Nai 143-262,Sóc Trăng 168-274,Cần Thơ 653-237 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
30-07-2019 Bạc Liêu 321-906,Bến Tre 086-056,Vũng Tàu 477-890 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
29-07-2019 Cà Mau 562-306,Hồ Chí Minh 147-082,Đồng Tháp 324-925 Miss
28-07-2019 Kiên Giang 257-379,Đà Lạt 014-490,Tiền Giang 562-642 Win Tiền Giang
SOI CẦU MIỀN NAM
SONG THỦ LÔ MIỀN NAM

Đã Chốt Số Đẹp – Tự Tin Đánh Lớn – Tiền Về Đầy Nhà!! SONG THỦ LÔ MIỀN NAM  (2 SỐ) VIP (1 ngày), giá: 200.000 VNĐ  Các bạn có thể nạp thẻ vào lúc 8h00 đến 18h10. Có thể nạp cộng dồn (Ví dụ 2 cái 100k ) Mạng thẻ cào: Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, …

SOI CẦU MIỀN NAM
BẠCH THỦ LÔ MIỀN NAM

Đã Chốt Số Đẹp – Tự Tin Đánh Lớn – Tiền Về Đầy Nhà!! BẠCH THỦ LÔ MIỀN NAM  (1 SỐ) VIP (1 ngày), giá:300.000 VNĐ  Các bạn có thể nạp thẻ vào lúc 8h00 đến 18h10. Có thể nạp cộng dồn (Ví dụ 3 cái 100k ) Mạng thẻ cào: Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, …

SOI CẦU ĐẶC BIỆT
XỈU CHỦ MIỀN NAM SUPPER VIP

Đã Chốt Số Đẹp – Tự Tin Đánh Lớn – Tiền Về Đầy Nhà!!  XỈU CHỦ MIỀN NAM  (1 SỐ) VIP (1 ngày), giá: 600.000 VNĐ  Các bạn có thể nạp thẻ vào lúc 8h00 đến 16h10. Có thể nạp cộng dồn (Ví dụ 6 cái 100k ) Mạng thẻ cào: Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VN-Mobile, …