Đã Chốt Số Đẹp – Tự Tin Đánh Lớn – Tiền Về Đầy Nhà!!

GIẢI 8 CÁC ĐÀI MIỀN NAM (1 SỐ) VIP (1 ngày), giá: 400.000 VNĐ 
Các bạn có thể nạp thẻ vào lúc 8h00 đến 16h10.
Có thể nạp cộng dồn (Ví dụ 4 cái 100k )
Mạng thẻ cào: Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VN-Mobile, Megacard, Vcard….
Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

 Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi

THỐNG KÊ KẾT QUẢ GIẢI 8 CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY GIẢI 8 CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
 19-10-2019 Bình Phước 12,Hậu Giang 67,Hồ Chí Minh 21,Long An 78   Win  Long An
 18-10-2019  Bình Dương 95,Trà Vinh 06,Vĩnh Long 82   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 17-10-2019 An Giang 76,Tây Ninh 25,Binh Thuận 33 Miss
 16-10-2019  Cần Thơ 57,Đồng Nai 88,Sóc Trăng 78   Win Cần Thơ,Đồng Nai,Sóc Trăng
 15-10-2019  Bạc Liêu 20,Bến Tre 67,Vũng Tàu 78    Win Bến Tre,Vũng Tàu 
14-10-2019  Cà Mau 46,Đồng Tháp 67,Hồ Chí Minh 99   Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
 13-10-2019  Đà Lạt 96,Kiên Giang 30,Tiền Giang 25   Win Đà Lạt,Kiền Giang
 12-10-2019  Hồ Chí Minh 50,Bình Phước 02,Hậu Giang 86,Long An 01  Miss
 11-10-2019 Bình Dương 48,Trà Vinh 14,Vĩnh Long 58    Miss
 10-10-2019  An Giang 35,Bình Thuận 13,Tây Ninh 27   Win  An Giang,Bình Thuận,Tây Ninh
 09-10-2019  Cần Thơ 14,Đồng Nai 59,Sóc Trăng 03   Win Cần Thơ,Đồng Nai 
 08-10-2019  Bạc Liêu 58,Bến Tre 47,Vũng Tàu 30   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 07-10-2019  Cà Mau 24,Đồng Tháp 40,Hồ Chí Minh 67  Miss
 06-10-2019  Đà Lạt 530-206,Kiên Giang 407-412,Tiền Giang 844-021   Win Đà Lạt,Kiền Giang,Tiền Giang
 05-10-2019  Bình Phước 88,Hậu Giang 04,Hồ Chí Minh 91,Long An 20   Win Bình Phước,Hậu Giang,Hồ Chí Minh
 04-10-2019  Bình Dương 92,Trà Vinh 73,Vĩnh Long 43   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 03-10-2019  An Giang 52,Bình Thuận 84,Tây Ninh 10  Miss
 02-10-2019  Cần Thơ 03,Đồng Nai 34,Sóc Trăng 37    Win Cần Thơ,Đồng Nai,Sóc Trăng
01-10-2019  Bạc Liêu 82,Bến Tre 82,Vũng Tàu 25    Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 30-09-2019  Cà Mau 08 ,Đồng Tháp 37 ,Hồ Chí Minh 11   Win Cà Mau ,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
 28-09-2019  Đà Lạt 86,Kiên Giang 44,Tiền Giang 21   Win Đà Lạt,Kiên Giang
 28-09-2019  Bình Phước 28,Hậu Giang 62,Hồ Chí Minh 03,Long An 87  Miss
 27-09-2019  Bình Dương 96,Trà Vinh 69,Vĩnh Long 26   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 26-09-2019  An Giang 21,Bình Thuận 14,Tây Ninh 24   Win An Giang
 25-09-2019  Cần Thơ 41,Đồng Nai 65,Sóc Trăng 05   Win Cần Thơ,Đồng Nai
 24-09-2019  Bạc Liêu 32,Bến Tre 15,Vũng Tàu 85   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 23-09-2019  Cà Mau 10,Đồng Tháp 85,Hồ Chí Minh 37   Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
 22-09-2019  Đà Lạt 50,Kiên Giang 26,Tiền Giang 47   Win Đà Lạt,Tiền Giang
 21-09-2019  Bình Phước 32,Hậu Giang 54,Hồ Chí Minh 61,Long An 19  Miss
 20-09-2019  Bình Dương 57 ,Trà Vinh 58 ,Vĩnh Long 37  Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 19-09-2019  An Giang 64,Bình Thuận 64,Tây Ninh 05  Win An Giang,Bình Thuận,Tây Ninh
 18-09-2019  Cần Thơ 13,Đồng Nai 59,Sóc Trăng 14  Win Cần Thơ,Đồng Nai
 17-09-2019  Bạc Liêu 11,Bến Tre 67,Vũng Tàu 42  Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 16-09-2019  Cà Mau 86,Đồng Tháp 32,Hồ Chí Minh 41  Win Cà Mau,Đồng Tháp
 15-09-2019  Đà Lạt 25,Kiên Giang 15,Tiền Giang 68  Miss
 14-09-2019  Hồ Chí Minh 34,Bình Phước 43,Hậu Giang 80,Long An 70  Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
 13-09-2019  Bình Dương 21,Trà Vinh 57,Vĩnh Long 06  Miss
 12-09-2019  An Giang 34,Bình Thuận 09,Tây Ninh 36  Win An Giang,Bình Thuận,Tây Ninh
 11-09-2019  Cần Thơ 69,Đồng Nai 79,Sóc Trăng 39  Win Cần Thơ,Đồng Nai,Sóc Trăng
 10-09-2019  Bạc Liêu 14, Bến Tre 01, Vũng Tàu 78  Win Bạc Liêu, Bến Tre
 09-09-2019  Cà Mau 27, Đồng Tháp 19,Hồ Chí Minh 04  Miss
 08-09-2019  Đà Lạt 74, Kiên Giang 32, Tiền Giang 02  Win Kiên Giang,Tiền Giang
 07-09-2019  Bình Phước 55, Hậu Giang 63,Hồ Chí Minh 55, Long An 72  Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
 06-09-2019  Bình Dương 75,Trà Vinh 68,Vĩnh Long 66  Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
05-09-2019 An Giang 23,Tây Ninh 65,Binh Thuận 27 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
04-09-2019 Đồng Nai 35,Sóc Trăng 69,Cần Thơ 71 Miss
03-09-2019 Bạc Liêu 67,Bến Tre 58,Vũng Tàu 30 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
02-09-2019 Cà Mau 43,Hồ Chí Minh 20,Đồng Tháp 17 Win Cà Mau
01-09-2019 Kiên Giang 10,Đà Lạt 37,Tiền Giang 68 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
31-08-2019 Hồ Chí Minh 92,Bình Phước 80,Hậu Giang 62,Long An 91 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
30-08-2019 Bình Dương 03,Trà Vinh 25,Vĩnh Long 00 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
29-08-2019 An Giang 20,Tây Ninh 65,Binh Thuận 47 Miss
28-08-2019 Đồng Nai 80,Sóc Trăng 08,Cần Thơ 57 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
27-08-2019 Bạc Liêu 43,Bến Tre 64,Vũng Tàu 69 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
26-08-2019 Cà Mau 73,Hồ Chí Minh 97,Đồng Tháp 74 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
25-08-2019 Kiên Giang 57,Đà Lạt 20,Tiền Giang 16 Win Kiên Giang
24-08-2019 Hồ Chí Minh 67,Bình Phước 69,Hậu Giang 21,Long An 63 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
23-08-2019 Bình Dương 08,Trà Vinh 53,Vĩnh Long 31 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
22-08-2019 An Giang 24,Tây Ninh 16,Binh Thuận 32 Miss
21-08-2019 Đồng Nai 52,Sóc Trăng 07,Cần Thơ 90 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
20-08-2019 Bạc Liêu 64,Bến Tre 51,Vũng Tàu 48 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
19-08-2019 Cà Mau 45,Hồ Chí Minh 02,Đồng Tháp 45 Miss
18-08-2019 Kiên Giang 88,Đà Lạt 56,Tiền Giang 07 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
17-08-2019 Hồ Chí Minh 97,Bình Phước 95,Hậu Giang 12,Long An 39 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
16-08-2019 Bình Dương 85,Trà Vinh 74,Vĩnh Long 14 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
15-08-2019 An Giang 03,Tây Ninh 17,Binh Thuận 61 Miss
14-08-2019 Đồng Nai 19,Sóc Trăng 23,Cần Thơ 65 Miss
13-08-2019 Bạc Liêu 84,Bến Tre 89,Vũng Tàu 97 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
12-08-2019 Cà Mau 63,Hồ Chí Minh 44,Đồng Tháp 98 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
11-08-2019 Kiên Giang 15,Đà Lạt 12,Tiền Giang 75 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
10-08-2019 Hồ Chí Minh 15,Bình Phước 75,Hậu Giang 35,Long An 86 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
09-08-2019 Bình Dương 53,Trà Vinh 32,Vĩnh Long 75 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
08-08-2019 An Giang 29,Tây Ninh 34,Binh Thuận 01 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
07-08-2019 Đồng Nai 26,Sóc Trăng 42,Cần Thơ 03 Miss
06-08-2019 Bạc Liêu 17,Bến Tre 85,Vũng Tàu 80 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
05-08-2019 Cà Mau 71,Hồ Chí Minh 80,Đồng Tháp 28 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
04-08-2019 Kiên Giang 29,Đà Lạt 97,Tiền Giang 54 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
03-08-2019 Hồ Chí Minh 40,Bình Phước 51,Hậu Giang 93,Long An 48 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
02-08-2019 Bình Dương 04,Trà Vinh 76,Vĩnh Long 28 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
01-08-2019 An Giang 32,Tây Ninh 01,Binh Thuận 84 Miss
31-07-2019 Đồng Nai 95,Sóc Trăng 10,Cần Thơ 51 Win Đồng Nai,Sóc Trăng
30-07-2019 Bạc Liêu 16,Bến Tre 92,Vũng Tàu 45 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
29-07-2019 Cà Mau 24,Hồ Chí Minh 36,Đồng Tháp 41 Miss
28-07-2019 Kiên Giang 42,Đà Lạt 41,Tiền Giang 30 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
SOI CẦU MIỀN NAM
SONG THỦ LÔ MIỀN NAM

Đã Chốt Số Đẹp – Tự Tin Đánh Lớn – Tiền Về Đầy Nhà!! SONG THỦ LÔ MIỀN NAM  (2 SỐ) VIP (1 ngày), giá: 200.000 VNĐ  Các bạn có thể nạp thẻ vào lúc 8h00 đến 18h10. Có thể nạp cộng dồn (Ví dụ 2 cái 100k ) Mạng thẻ cào: Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, …

SOI CẦU MIỀN NAM
BẠCH THỦ LÔ MIỀN NAM

Đã Chốt Số Đẹp – Tự Tin Đánh Lớn – Tiền Về Đầy Nhà!! BẠCH THỦ LÔ MIỀN NAM  (1 SỐ) VIP (1 ngày), giá:300.000 VNĐ  Các bạn có thể nạp thẻ vào lúc 8h00 đến 18h10. Có thể nạp cộng dồn (Ví dụ 3 cái 100k ) Mạng thẻ cào: Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, …

SOI CẦU ĐẶC BIỆT
XỈU CHỦ MIỀN NAM SUPPER VIP

Đã Chốt Số Đẹp – Tự Tin Đánh Lớn – Tiền Về Đầy Nhà!!  XỈU CHỦ MIỀN NAM  (1 SỐ) VIP (1 ngày), giá: 600.000 VNĐ  Các bạn có thể nạp thẻ vào lúc 8h00 đến 16h10. Có thể nạp cộng dồn (Ví dụ 6 cái 100k ) Mạng thẻ cào: Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VN-Mobile, …