Đã Chốt Số Đẹp – Tự Tin Đánh Lớn – Tiền Về Đầy Nhà!!

CHỐT GIẢI 8 MIỀN TRUNG (1 SỐ) VIP (1 ngày), giá: 400.000 VNĐ 
Các bạn có thể nạp thẻ vào lúc 8h00 đến 17h10.
Có thể nạp cộng dồn (Ví dụ 4 cái 100k )
Mạng thẻ cào: Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VN-Mobile, Megacard, Vcard….
Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

 Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi

THỐNG KÊ KẾT QUẢ GIẢI 8 MIỀN TRUNG

NGÀY GIẢI 8 MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
 19-10-2019  Đà Nẵng 27,Đắc Nông 56,Quảng Ngãi 47   Win Đà Nẵng,Đắc Nông
 18-10-2019  Gia Lai 15,Ninh Thuận 46  Miss
 17-10-2019  Bình Định 36,Quảng Bình 04,Quảng Trị 76   Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 16-10-2019  Đà Nẵng 32,Khánh Hòa 14   Win Khánh Hòa
 15-10-2019  Đắc Lắc 28,Quảng Nam 89   Win Đắc Lắc,Quảng Nam
 14-10-2019  Phú Yên 02,Thừa Thiên Huế 33   Win Phú Yên ,Thừa Thiên Huế
 13-10-2019 Khánh Hòa 20,Kon Tum 47  Miss
 12-10-2019  Đà Nẵng 93,Đắc Nông 52,Quảng Ngãi 89   Win Đà Nẵng
 11-10-2019  Gia Lai 16,Ninh Thuận 33   Win Gia Lai,Ninh Thuận
 10-10-2019  Bình Định 60,Quảng Bình 03,Quảng Trị 19   Win Bình Định,Quảng Bình
 09-10-2019  Đà Nẵng 46,Khánh Hòa 56   Win Khánh Hòa
 08-10-2019  Đắc Lắc 56,Quảng Nam 21   Win Đắc Lắc,Quảng Nam
 07-10-2019  Phú Yên 57,Thừa Thiên Huế 72   Win Phú Yên ,Thừa Thiên Huế
 06-10-2019  Khánh Hòa 63,Kon Tum 20  Miss
 05-10-2019  Đà Nẵng 47,Đắc Nông 56,Quảng Ngãi 73   Miss
 04-10-2019  Gia Lai 12,Ninh Thuận 58  Miss
 03-10-2019  Bình Định 57,Quảng Bình 60,Quảng Trị 52   Win Bình Định,Quảng Bình
 02-10-2019  Đà Nẵng 37,Khánh Hòa 06    Win Đà Nẵng
01-10-2019  Đắc Lắc 78,Quảng Nam 65    Win Đắc Lắc,Quảng Nam
 30-09-2019  Phú Yên 98,Thừa Thiên Huế 56   Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
 29-09-2019  Khánh Hòa 67,Kon Tum 10   Win Khánh Hòa
 28-09-2019  Đà Nẵng 79,Đắc Nông 03,Quảng Ngãi 68   Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 27-09-2019 Gia Lai 41,Ninh Thuận 20  Miss
 26-09-2019  Bình Định 77,Quảng Bình 97,Quảng Trị 97   Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 25-09-2019  Đà Nẵng 46,Khánh Hòa 63   Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
 24-09-2019  Đắc Lắc 26,Quảng Nam 54   Win Đắc Lắc,Quảng Nam
 23-09-2019  Phú Yên 43,Thừa Thiên Huế 21   Win Phú Yên
 22-09-2019  Khánh Hòa 10,Kon Tum 03   Win Khánh Hòa,Kon Tum
 21-09-2019  Đà Nẵng 20,Đắc Nông 49,Quảng Ngãi 39    Win Đắc Nông,Quảng Ngãi
 20-09-2019  Gia Lai 06,Ninh Thuận 17  Miss
 19-09-2019  Bình Định 23,Quảng Bình 59,Quảng Trị 61  Win Bình Định,Quảng Bình
 18-09-2019  Đà Nẵng 54 ,Khánh Hòa 19  Win Đà Nẵng
 17-09-2019  Đắc Lắc 70,Quảng Nam 94  Win Đắc Lắc,Quảng Nam
 16-09-2019  Phú Yên 27,Thừa Thiên Huế 88  Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
 15-09-2019  Khánh Hòa 31,Kon Tum 15  Miss
 14-09-2019  Đà Nẵng 44,Quảng Ngãi 35,Đắc Nông 73  Win Đà Nẵng,Quảng Ngãi,Đắc Nông
 13-09-2019  Gia Lai 12,Ninh Thuận 75  Miss
 12-09-2019  Bình Định 88,Quảng Bình 73,Quảng Trị 42  Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 11-09-2019  Đà Nẵng 38,Khánh Hòa 45  Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
 10-09-2019  Đắc Lắc 84, Quảng Nam 53  Win Đắc Lắc
 09-09-2019  Phú Yên 41, Thừa Thiên Huế 87  Miss
 08-09-2019  Khánh Hòa 19, Kon Tum 88  Win Kon Tum
 07-09-2019  Đà Nẵng 55, Đắc Nông 93, Quảng Ngãi 70  Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 06-09-2019  Gia Lai 67,Ninh Thuận 77 Win Gia Lai,Ninh Thuận
05-09-2019 Bình Định 02,Quảng Bình 17,Quảng Trị 24 Miss
04-09-2019 Đà Nẵng 40,Khánh Hòa 73 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
03-09-2019 Đắc Lắc 13,Quảng Nam 70 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
02-09-2019 Bình Định 02,Quảng Bình 17,Quảng Trị 24 Miss
01-09-2019 Khánh Hòa 48,Kon Tum 24 Win Khánh Hòa,Kon Tum
31-08-2019 Đà Nẵng 07,Đắc Nông 00,Quảng Ngãi 67 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
30-08-2019 Gia Lai 82,Ninh Thuận 75 Win Gia Lai,Ninh Thuận
29-08-2019 Bình Định 77,Quảng Bình 20,Quảng Trị 93 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
28-08-2019 Đà Nẵng 14,Khánh Hòa 20 Miss
27-08-2019 Đắc Lắc 26,Quảng Nam 23 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
26-08-2019 Phú Yên 80,Thừa Thiên Huế 69 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
25-08-2019 Khánh Hòa 51,Kon Tum 50 Win Khánh Hòa,Kon Tum
24-08-2019 Đà Nẵng 10,Đắc Nông 26,Quảng Ngãi 32 Miss
23-08-2019 Gia Lai 57,Ninh Thuận 01 Win Gia Lai,Ninh Thuận
22-08-2019 Bình Định 11,Quảng Bình 64,Quảng Trị 65 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
21-08-2019 Đà Nẵng 09,Khánh Hòa 35 Miss
20-08-2019 Đắc Lắc 79,Quảng Nam 39 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
19-08-2019 Phú Yên 94,Thừa Thiên Huế 13 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
18-08-2019 Khánh Hòa 21,Kon Tum 23 Win Khánh Hòa
17-08-2019 Đà Nẵng 56,Đắc Nông 57,Quảng Ngãi 27 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
16-08-2019 Gia Lai 55,Ninh Thuận 42 Win Gia Lai,Ninh Thuận
15-08-2019 Bình Định 71,Quảng Bình 60,Quảng Trị 30 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
14-08-2019 Đà Nẵng 26,Khánh Hòa 17 Miss
13-08-2019 Đắc Lắc 10,Quảng Nam 29 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
12-08-2019 Phú Yên 05,Thừa Thiên Huế 32 Miss
11-08-2019 Khánh Hòa 26,Kon Tum 43 Win Khánh Hòa,Kon Tum
10-08-2019 Đà Nẵng 23,Đắc Nông 25,Quảng Ngãi 41 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
09-08-2019 Gia Lai 20,Ninh Thuận 74 Win Gia Lai,Ninh Thuận
08-08-2019 Bình Định 13,Quảng Bình 87,Quảng Trị 19 Miss
07-08-2019 Đà Nẵng 64,Khánh Hòa 43 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
06-08-2019 Đắc Lắc 75,Quảng Nam 26 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
05-08-2019 Phú Yên 63,Thừa Thiên Huế 48 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
04-08-2019 Khánh Hòa 29,Kon Tum 45 Miss
03-08-2019 Đà Nẵng 87,Đắc Nông 10,Quảng Ngãi 48 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
02-08-2019 Gia Lai 46,Ninh Thuận 81 Win Gia Lai,Ninh Thuận
01-08-2019 Bình Định 23,Quảng Bình 16,Quảng Trị 18 Miss
31-07-2019 Đà Nẵng 33,Khánh Hòa 14 Win Đà Nẵng
30-07-2019 Đắc Lắc 05,Quảng Nam 39 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
29-07-2019 Phú Yên 14,Thừa Thiên Huế 86 Miss
28-07-2019 Khánh Hòa 68,Kon Tum 19 Win Khánh Hòa,Kon Tum
27-07-2019 Đà Nẵng 16,Đắc Nông 43,Quảng Ngãi 47 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
26-07-2019 Gia Lai 86,Ninh Thuận 91 Win Gia Lai,Ninh Thuận
25-07-2019 Bình Định 02,Quảng Bình 45,Quảng Trị 87 Miss
24-07-2019 Đà Nẵng 77,Khánh Hòa 87 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
23-07-2019 Đắc Lắc 94,Quảng Nam 43 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
22-07-2019 Phú Yên 25,Thừa Thiên Huế 03 Miss
21-07-2019 Khánh Hòa 83,Kon Tum 30 Win Khánh Hòa,Kon Tum
20-07-2019 Đà Nẵng 63,Đắc Nông 20,Quảng Ngãi 14 Win Đà Nẵng
19-07-2019 Gia Lai 11,Ninh Thuận 71 Win Gia Lai,Ninh Thuận
18-07-2019 Bình Định 02,Quảng Bình 14,Quảng Trị 51 Miss
17-07-2019 Đà Nẵng 76,Khánh Hòa 41 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
16-07-2019 Đắc Lắc 57,Quảng Nam 46 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
15-07-2019 Phú Yên 31,Thừa Thiên Huế 54 Miss
14-07-2019 Khánh Hòa 70,Kon Tum 24 Win Khánh Hòa,Kon Tum
13-07-2019 Đà Nẵng 20,Đắc Nông 78,Quảng Ngãi 34 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
12-07-2019 Gia Lai 37,Ninh Thuận 29 Win Gia Lai,Ninh Thuận
11-07-2019 Bình Định 60,Quảng Bình 42,Quảng Trị 35 Miss
10-07-2019 Đà Nẵng 36,Khánh Hòa 72 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
09-07-2019 Đắc Lắc 29,Quảng Nam 98 Miss
08-07-2019 Phú Yên 84,Thừa Thiên Huế 87 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
SOI CẦU MIỀN TRUNG
LÔ BẠCH THỦ MIỀN TRUNG

Đã Chốt Số Đẹp – Tự Tin Đánh Lớn – Tiền Về Đầy Nhà!! LÔ BẠCH THỦ MIỀN TRUNG (1 SỐ) VIP (1 ngày), giá: 300.000 VNĐ  Các bạn có thể nạp thẻ vào lúc 8h00 đến 17h10. Có thể nạp cộng dồn (Ví dụ 3 cái 100k ) Mạng thẻ cào: Viettel, Mobiphone, Vinaphone, …

SOI CẦU MIỀN TRUNG
XỈU CHỦ MIỀN TRUNG

Đã Chốt Số Đẹp – Tự Tin Đánh Lớn – Tiền Về Đầy Nhà!! XỈU CHỦ MIỀN TRUNG (1 SỐ) VIP (1 ngày), giá: 600.000 VNĐ  Các bạn có thể nạp thẻ vào lúc 8h00 đến 17h10. Có thể nạp cộng dồn (Ví dụ 6 cái 100k ) Mạng thẻ cào: Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, …