Đã Chốt Số Đẹp – Tự Tin Đánh Lớn – Tiền Về Đầy Nhà!!

LÔ BẠCH THỦ MIỀN TRUNG (1 SỐ) VIP (1 ngày), giá: 300.000 VNĐ 
Các bạn có thể nạp thẻ vào lúc 8h00 đến 17h10.
Có thể nạp cộng dồn (Ví dụ 3 cái 100k )
Mạng thẻ cào: Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VN-Mobile, Megacard, Vcard….
Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

 Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi

THỐNG KÊ KẾT QUẢ LÔ BẠCH THỦ MIỀN TRUNG

NGÀY LÔ BẠCH THỦ MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
 19-10-2019  Đà Nẵng 90,Đắc Nông 42,Quảng Ngãi 96   Win Đà Nẵng,Đắc Nông
 18-10-2019  Gia Lai 70,Ninh Thuận 38  Miss
 17-10-2019  Bình Định 62,Quảng Bình 18,Quảng Trị 91   Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 16-10-2019 Đà Nẵng 95,Khánh Hòa 06   Win Khánh Hòa
 15-10-2019  Đắc Lắc 65,Quảng Nam 96   Win Đắc Lắc,Quảng Nam
 14-10-2019  Phú Yên 89,Thừa Thiên Huế 38   Win Phú Yên ,Thừa Thiên Huế
 13-10-2019  Khánh Hòa 80,Kon Tum 97  Miss
 12-10-2019  Đà Nẵng 95,Đắc Nông 65,Quảng Ngãi 04   Win Đà Nẵng
 11-10-2019  Gia Lai 60,Ninh Thuận 54   Win Gia Lai,Ninh Thuận
 10-10-2019  Bình Định 93,Quảng Bình 20,Quảng Trị 86   Win Bình Định,Quảng Bình
09-10-2019  Đà Nẵng 82,Khánh Hòa 01   Win Khánh Hòa
 08-10-2019  Đắc Lắc 40,Quảng Nam 78   Win Đắc Lắc,Quảng Nam
 07-10-2019  Phú Yên 81,Thừa Thiên Huế 97   Win Phú Yên ,Thừa Thiên Huế
 06-10-2019  Khánh Hòa 30,Kon Tum 72  Miss
 05-10-2019  Đà Nẵng 81,Đắc Nông 63,Quảng Ngãi 90   Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 04-10-2019  Gia Lai 21,Ninh Thuận 36  Miss
 03-10-2019  Bình Định 57,Quảng Bình 60,Quảng Trị 52   Win Bình Định,Quảng Bình
 02-10-2019  Đà Nẵng 24,Khánh Hòa 47    Win Đà Nẵng
01-10-2019  Đắc Lắc 92,Quảng Nam 01    Win Đắc Lắc,Quảng Nam
 30-09-2019  Phú Yên 98,Thừa Thiên Huế 56   Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
 29-09-2019  Khánh Hòa 05,Kon Tum 81   Win Khánh Hòa
 28-09-2019  Đà Nẵng 15,Đắc Nông 76,Quảng Ngãi 81   Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 27-09-2019  Gia Lai 41,Ninh Thuận 20  Miss
 26-09-2019  Bình Định 70,Quảng Bình 97,Quảng Trị 52   Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 25-09-2019  Đà Nẵng 15,Khánh Hòa 05   Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
 24-09-2019  Đắc Lắc 29,Quảng Nam 67   Win Đắc Lắc,Quảng Nam
 23-09-2019  Phú Yên 43,Thừa Thiên Huế 21   Win Phú Yên
 22-09-2019  Khánh Hòa 09,Kon Tum 40   Win Khánh Hòa,Kon Tum
 21-09-2019  Đà Nẵng 14,Đắc Nông 64,Quảng Ngãi 38    Win Đắc Nông,Quảng Ngãi
 20-09-2019  Gia Lai 61,Ninh Thuận 87  Miss
 19-09-2019  Bình Định 48,Quảng Bình 24,Quảng Trị 45  Win Bình Định,Quảng Bình
 18-09-2019  Đà Nẵng 76,Khánh Hòa 86  Win Đà Nẵng
 17-09-2019  Đắc Lắc 92,Quảng Nam 09  Win Đắc Lắc,Quảng Nam
 16-09-2019  Phú Yên 54,Thừa Thiên Huế 82  Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
 15-09-2019  Khánh Hòa 08,Kon Tum 54  Miss
 14-09-2019  Đà Nẵng 08,Quảng Ngãi 86,Đắc Nông 97  Win Đà Nẵng,Quảng Ngãi,Đắc Nông
 13-09-2019  Gia Lai 62,Ninh Thuận 95  Miss
 12-09-2019  Bình Định 75,Quảng Bình 97,Quảng Trị 21  Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 11-09-2019  Đà Nẵng 03,Khánh Hòa 41  Miss
 10-09-2019  Đắc Lắc 42, Quảng Nam 56  Win Đắc Lắc
 09-09-2019  Phú Yên 35, Thừa Thiên Huế 09  Miss
 08-09-2019  Khánh Hòa 21, Kon Tum 30  Win Kon Tum
 07-09-2019  Đà Nẵng 77, Đắc Nông 93, Quảng Ngãi 21  Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 06-09-2019  Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long Win Gia Lai,Ninh Thuận
05-09-2019 Bình Định 25,Quảng Bình 34,Quảng Trị 89 Miss
04-09-2019 Đà Nẵng 84,Khánh Hòa 34 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
03-09-2019 Đắc Lắc 00,Quảng Nam 20 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
02-09-2019 Phú Yên 70,Thừa Thiên Huế 94 Miss
01-09-2019 Khánh Hòa 33,Kon Tum 17 Win Khánh Hòa,Kon Tum
31-08-2019 Đà Nẵng 07,Đắc Nông 25,Quảng Ngãi 43 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
30-08-2019 Gia Lai 82,Ninh Thuận 57 Win Gia Lai,Ninh Thuận
29-08-2019 Bình Định 15,Quảng Bình 24,Quảng Trị 49 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
28-08-2019 Đà Nẵng 43,Khánh Hòa 81 Miss
27-08-2019 Đắc Lắc 60,Quảng Nam 71 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
26-08-2019 Phú Yên 09,Thừa Thiên Huế 87 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
25-08-2019 Khánh Hòa 51,Kon Tum 05 Win Khánh Hòa,Kon Tum
24-08-2019 Đà Nẵng 25,Đắc Nông 61,Quảng Ngãi 75 Miss
23-08-2019 Gia Lai 14,Ninh Thuận 05 Win Gia Lai,Ninh Thuận
22-08-2019 Bình Định 50,Quảng Bình 66,Quảng Trị 36 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
21-08-2019 Đà Nẵng 30,Khánh Hòa 12 Miss
20-08-2019 Đắc Lắc 79,Quảng Nam 73 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
19-08-2019 Phú Yên 86,Thừa Thiên Huế 95 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
18-08-2019 Khánh Hòa 09,Kon Tum 42 Win Khánh Hòa
17-08-2019 Đà Nẵng 07,Đắc Nông 20,Quảng Ngãi 27 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
16-08-2019 Gia Lai 48,Ninh Thuận 65 Win Gia Lai,Ninh Thuận
15-08-2019 Bình Định 01,Quảng Bình 59,Quảng Trị 81 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
14-08-2019 Đà Nẵng 12,Khánh Hòa 30 Miss
13-08-2019 Đắc Lắc 48,Quảng Nam 88 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
12-08-2019 Phú Yên 92,Thừa Thiên Huế 81 Miss
11-08-2019 Khánh Hòa 94,Kon Tum 17 Win Khánh Hòa
10-08-2019 Đà Nẵng 23,Đắc Nông 97,Quảng Ngãi 51 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
09-08-2019 Gia Lai 55,Ninh Thuận 34 Win Gia Lai,Ninh Thuận
08-08-2019 Bình Định 81,Quảng Bình 95,Quảng Trị 07 Miss
07-08-2019 Đà Nẵng 32,Khánh Hòa 12 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
06-08-2019 Đắc Lắc 05,Quảng Nam 36 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
05-08-2019 Phú Yên 32,Thừa Thiên Huế 94 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
04-08-2019 Khánh Hòa 81,Kon Tum 52 Miss
03-08-2019 Đà Nẵng 83,Đắc Nông 57,Quảng Ngãi 01 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
02-08-2019 Gia Lai 04,Ninh Thuận 38 Win Gia Lai,Ninh Thuận
01-08-2019 Bình Định 89,Quảng Bình 74,Quảng Trị 45 Miss
31-07-2019 Đà Nẵng 68,Khánh Hòa 79 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
30-07-2019 Đắc Lắc 95,Quảng Nam 39 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
29-07-2019 Phú Yên 12,Thừa Thiên Huế 72 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
28-07-2019 Khánh Hòa 43,Kon Tum 10 Win Khánh Hòa,Kon Tum
27-07-2019 Đà Nẵng 53,Đắc Nông 48,Quảng Ngãi 66 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
26-07-2019 Gia Lai 42,Ninh Thuận 17 Win Gia Lai
25-07-2019 Bình Định 82,Quảng Bình 93,Quảng Trị 15 Miss
24-07-2019 Đà Nẵng 15,Khánh Hòa 94 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
23-07-2019 Đắc Lắc 00,Quảng Nam 00 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
22-07-2019 Phú Yên 09,Thừa Thiên Huế 01 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
21-07-2019 Khánh Hòa 11,Kon Tum 73 Win Khánh Hòa,Kon Tum
20-07-2019 Đà Nẵng 41,Đắc Nông 67,Quảng Ngãi 44 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
19-07-2019 Gia Lai 32,Ninh Thuận 53 Win Gia Lai,Ninh Thuận
18-07-2019 Bình Định 29,Quảng Bình 78,Quảng Trị 75 Win Bình Định
17-07-2019 Đà Nẵng 29,Khánh Hòa 81 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
16-07-2019 Đắc Lắc 21,Quảng Nam 41 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
15-07-2019 Phú Yên 71,Thừa Thiên Huế 40 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
14-07-2019 Khánh Hòa 93,Kon Tum 22 Win Khánh Hòa,Kon Tum
13-07-2019 Đà Nẵng 53,Đắc Nông 57,Quảng Ngãi 42 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
12-07-2019 Gia Lai 91,Ninh Thuận 61 Win Gia Lai,Ninh Thuận
11-07-2019 Bình Định 66,Quảng Bình 87,Quảng Trị 78 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
10-07-2019 Đà Nẵng 87,Khánh Hòa 81 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
09-07-2019 Đắc Lắc 63,Quảng Nam 40 Miss
08-07-2019 Phú Yên 81,Thừa Thiên Huế 87 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
SOI CẦU MIỀN TRUNG
CHỐT GIẢI 8 MIỀN TRUNG

Đã Chốt Số Đẹp – Tự Tin Đánh Lớn – Tiền Về Đầy Nhà!! CHỐT GIẢI 8 MIỀN TRUNG (1 SỐ) VIP (1 ngày), giá: 400.000 VNĐ  Các bạn có thể nạp thẻ vào lúc 8h00 đến 17h10. Có thể nạp cộng dồn (Ví dụ 4 cái 100k ) Mạng thẻ cào: Viettel, Mobiphone, Vinaphone, …

SOI CẦU MIỀN TRUNG
XỈU CHỦ MIỀN TRUNG

Đã Chốt Số Đẹp – Tự Tin Đánh Lớn – Tiền Về Đầy Nhà!! XỈU CHỦ MIỀN TRUNG (1 SỐ) VIP (1 ngày), giá: 600.000 VNĐ  Các bạn có thể nạp thẻ vào lúc 8h00 đến 17h10. Có thể nạp cộng dồn (Ví dụ 6 cái 100k ) Mạng thẻ cào: Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, …