Đã Chốt Số Đẹp – Tự Tin Đánh Lớn – Tiền Về Đầy Nhà!!

SONG THỦ LÔ MIỀN NAM  (2 SỐ) VIP (1 ngày), giá: 200.000 VNĐ 
Các bạn có thể nạp thẻ vào lúc 8h00 đến 18h10.
Có thể nạp cộng dồn (Ví dụ 2 cái 100k )
Mạng thẻ cào: Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VN-Mobile, Megacard, Vcard….
Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

 Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN NAM

NGÀY SONG THỦ LÔ MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
 19-10-2019  Bình Phước 61-45,Hậu Giang 32-59,Hồ Chí Minh 85-90,Long An 54-21   Win  Long An
 18-10-2019  Bình Dương 65-91,Trà Vinh 60-76,Vĩnh Long 10-48   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
17-10-2019  An Giang 31-24,Tây Ninh 97-02,Binh Thuận 75-61  Miss
 16-10-2019  Cần Thơ 42-62,Đồng Nai 21-57,Sóc Trăng 26-79   Win Cần Thơ,Đồng Nai,Sóc Trăng
 15-10-2019  Bạc Liêu 19-40,Bến Tre 42-28,Vũng Tàu 25-42    Win Bến Tre,Vũng Tàu 
 14-10-2019  Cà Mau 38-57,Đồng Tháp 72-81,Hồ Chí Minh 26-52   Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
 13-10-2019  Đà Lạt 03-51,Kiên Giang 63-26,Tiền Giang 15-24   Win Đà Lạt,Kiền Giang
 12-10-2019  Hồ Chí Minh 98-38,Bình Phước 86-25,Hậu Giang 95-81,Long An 86-91  Win Hậu Giang
 11-10-2019  Bình Dương 15-46,Trà Vinh 32-63,Vĩnh Long 24-40    Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 10-10-2019  An Giang 26-80,Bình Thuận 06-38,Tây Ninh 12-37   Win  An Giang,Bình Thuận,Tây Ninh
 09-10-2019  Cần Thơ 15-53,Đồng Nai 68-70,Sóc Trăng 06-20   Win Cần Thơ,Đồng Nai 
 08-10-2019  Bạc Liêu 58-45,Bến Tre 30-24,Vũng Tàu 09-75   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 07-10-2019  Cà Mau 08-51,Đồng Tháp 10-25,Hồ Chí Minh 73-26  Miss
 06-10-2019  Đà Lạt 18-32,Kiên Giang 62-80,Tiền Giang 29-34   Win Đà Lạt,Kiền Giang,Tiền Giang
 05-10-2019  Bình Phước 30-52,Hậu Giang 09-34,Hồ Chí Minh 02-35,Long An 15-32   Win Bình Phước,Hậu Giang,Hồ Chí Minh
 04-10-2019  Bình Dương 28-43,Trà Vinh 52-73,Vĩnh Long 16-66   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 03-10-2019  An Giang 10-05,Bình Thuận 30-45,Tây Ninh 21-65  Miss
 02-10-2019  Cần Thơ 13-46,Đồng Nai 06-54,Sóc Trăng 52-74    Win Cần Thơ,Đồng Nai,Sóc Trăng
01-10-2019  Bạc Liêu 19-23,Bến Tre 94-60,Vũng Tàu 25-41    Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 30-09-2019  Cà Mau 73-95,Đồng Tháp 08-31,Hồ Chí Minh 06-39   Win Cà Mau ,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
 29-09-2019  Đà Lạt 47-65,Kiên Giang 19-46,Tiền Giang 18-35   Win Đà Lạt,Kiên Giang
 28-09-2019  Bình Phước 16-4,Hậu Giang 15-62,Hồ Chí Minh 16-20,Long An 42-69  Miss
 27-09-2019  Bình Dương 54-67,Trà Vinh 03-46,Vĩnh Long 26-52   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 26-09-2019  An Giang 10-35,Bình Thuận 92-81,Tây Ninh 03-45   Win An Giang
 25-09-2019  Cần Thơ 48-69,Đồng Nai 16-65,Sóc Trăng 06-24   Win Cần Thơ,Đồng Nai
 24-09-2019  Bạc Liêu 45-51,Bến Tre 15-52,Vũng Tàu 03-53   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 23-09-2019  Cà Mau 21-34,Đồng Tháp 30-65,Hồ Chí Minh 05-42   Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
 22-09-2019  Đà Lạt 31-63,Kiên Giang 01-45,Tiền Giang 14-47   Win Đà Lạt,Tiền Giang
 21-09-2019  Bình Phước 74-85,Hậu Giang 21-53,Hồ Chí Minh 05-31,Long An 57-19  Miss
 20-09-2019 Bình Dương 93-11,Trà Vinh 22-63,Vĩnh Long 24-19  Win Trà Vinh
 19-09-2019  An Giang 03-64,Bình Thuận 43-89,Tây Ninh 12-25  Win An Giang,Bình Thuận,Tây Ninh
 18-09-2019  Cần Thơ 31-52,Đồng Nai 64-93,Sóc Trăng 61-92  Win Cần Thơ,Đồng Nai
 17-09-2019  Bạc Liêu 32-42,Bến Tre 13-67,Vũng Tàu 17-31  Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 16-09-2019  Cà Mau 24-43,Đồng Tháp 93-45,Hồ Chí Minh 15-29  Win Cà Mau,Đồng Tháp
 15-09-2019  Đà Lạt 54-84,Kiên Giang 13-61,Tiền Giang 16-02  Miss
 14-09-2019  Hồ Chí Minh 61-30,Bình Phước 43-20,Hậu Giang 19-52,Long An 49-74  Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
 13-09-2019  Bình Dương 23-51,Trà Vinh 26-49,Vĩnh Long 12-56  Miss
 12-09-2019  An Giang 34-79,Bình Thuận 08-72,Tây Ninh 31-72  Win An Giang,Bình Thuận,Tây Ninh
 11-09-2019  Đồng Nai 21-53,Sóc Trăng 02-51,Cần Thơ 18-77  Win Sóc Trăng
 10-09-2019 Bạc Liêu 26-18,Bến Tre 30-18,Vũng Tàu 66-74  Win Bến Tre
 09-09-2019 Cà Mau 20-36,Hồ Chí Minh 10-78,Đồng Tháp 02-41  Miss
 08-09-2019  Đà Lạt 15-62, Kiên Giang 49-61, Tiền Giang 12-48  Win Kiên Giang,Tiền Giang
 07-09-2019  Bình Phước 28-36, Hậu Giang 21-63,Hồ Chí Minh 47-37, Long An 66-78  Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
 06-09-2019 Bình Dương 04-82,Trà Vinh 27-94,Vĩnh Long 77-22  Win Trà Vinh
05-09-2019 An Giang 02-17,Tây Ninh 02-92,Binh Thuận 77-40 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
04-09-2019 Đồng Nai 38-86,Sóc Trăng 94-98,Cần Thơ 73-98 Win Đồng Nai,Cần Thơ
03-09-2019 Bạc Liêu 79-40,Bến Tre 02-27,Vũng Tàu 39-05 Miss
02-09-2019 Cà Mau 38-36,Hồ Chí Minh 26-57,Đồng Tháp 34-88 Win Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
01-09-2019 Kiên Giang 92-57,Đà Lạt 30-57,Tiền Giang 28-17 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
31-08-2019 Hồ Chí Minh 56-77,Bình Phước 20-39,Hậu Giang 88-10,Long An 30-97 Miss
30-08-2019 Bình Dương 21-44,Trà Vinh 32-51,Vĩnh Long 47-32 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
29-08-2019 An Giang 96-86,Tây Ninh 82-27,Binh Thuận 10-29 Miss
28-08-2019 Đồng Nai 66-79,Sóc Trăng 49-12,Cần Thơ 40-75 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
27-08-2019 Bạc Liêu 05-61,Bến Tre 83-08,Vũng Tàu 30-12 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
26-08-2019 Cà Mau 23-18,Hồ Chí Minh 22-29,Đồng Tháp 94-75 Win Hồ Chí Minh
25-08-2019 Kiên Giang 09-28,Đà Lạt 45-16,Tiền Giang 64-70 Miss
24-08-2019 Hồ Chí Minh 08-23,Bình Phước 38-23,Hậu Giang 91-77,Long An 56-94 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
23-08-2019 Bình Dương 05-53,Trà Vinh 73-28,Vĩnh Long 06-31 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
22-08-2019 An Giang 25-90,Tây Ninh 32-75,Binh Thuận 16-62 Miss
21-08-2019 Đồng Nai 20-44,Sóc Trăng 34-52,Cần Thơ 08-94 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
20-08-2019 Bạc Liêu 34-87,Bến Tre 17-89,Vũng Tàu 47-38 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
19-08-2019 Cà Mau 31-75,Hồ Chí Minh 30-82,Đồng Tháp 41-50 Miss
18-08-2019 Kiên Giang 70-62,Đà Lạt 70-56,Tiền Giang 83-07 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
17-08-2019 Hồ Chí Minh 97-26,Bình Phước 07-84,Hậu Giang 34-11,Long An 86-94 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
16-08-2019 Bình Dương 49-72,Trà Vinh 20-05,Vĩnh Long 37-52 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
15-08-2019 An Giang 18-49,Tây Ninh 48-62,Binh Thuận 03-81 Miss
14-08-2019 Đồng Nai 25-26,Sóc Trăng 10-91,Cần Thơ 98-17 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
13-08-2019 Bạc Liêu 65-30,Bến Tre 57-48,Vũng Tàu 02-21 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
12-08-2019 Cà Mau 42-43,Hồ Chí Minh 39-88,Đồng Tháp 71-81 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
11-08-2019 Kiên Giang 56-93,Đà Lạt 34-54,Tiền Giang 04-15 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
10-08-2019 Hồ Chí Minh 02-56,Bình Phước 09-85-91,Hậu Giang 12-25,Long An 05-16 Win Long An
09-08-2019 Bình Dương 26-43,Trà Vinh 05-11,Vĩnh Long 09-15 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
08-08-2019 An Giang 84-96,Tây Ninh 34-89,Binh Thuận 55-00 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
07-08-2019 Đồng Nai 12-06,Sóc Trăng 16-74,Cần Thơ 19-62 Miss
06-08-2019 Bạc Liêu 25-36,Bến Tre 13-75,Vũng Tàu 32-50 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
05-08-2019 Cà Mau 76-71,Hồ Chí Minh 03-19,Đồng Tháp 63-51 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
04-08-2019 Kiên Giang 18-51,Đà Lạt 23-59,Tiền Giang 03-78 Miss
03-08-2019 Hồ Chí Minh 76-01,Bình Phước 48-68,Hậu Giang 76-28,Long An 63-17 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
02-08-2019 Bình Dương 70-33,Trà Vinh 69-85,Vĩnh Long 07-71 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
01-08-2019 An Giang 20-53,Tây Ninh 66-47,Binh Thuận 68-33 Miss
31-07-2019 Đồng Nai 36-95,Sóc Trăng 31-68,Cần Thơ 64-37 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
30-07-2019 Bạc Liêu 16-01,Bến Tre 89-76,Vũng Tàu 98-45 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
29-07-2019 Cà Mau 14-56,Hồ Chí Minh 71-93,Đồng Tháp 57-15 Miss
28-07-2019 Kiên Giang 26-42,Đà Lạt 99-05,Tiền Giang 30-42 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
SOI CẦU MIỀN NAM
BẠCH THỦ LÔ MIỀN NAM

Đã Chốt Số Đẹp – Tự Tin Đánh Lớn – Tiền Về Đầy Nhà!! BẠCH THỦ LÔ MIỀN NAM  (1 SỐ) VIP (1 ngày), giá:300.000 VNĐ  Các bạn có thể nạp thẻ vào lúc 8h00 đến 18h10. Có thể nạp cộng dồn (Ví dụ 3 cái 100k ) Mạng thẻ cào: Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, …

SOI CẦU ĐẶC BIỆT
XỈU CHỦ MIỀN NAM SUPPER VIP

Đã Chốt Số Đẹp – Tự Tin Đánh Lớn – Tiền Về Đầy Nhà!!  XỈU CHỦ MIỀN NAM  (1 SỐ) VIP (1 ngày), giá: 600.000 VNĐ  Các bạn có thể nạp thẻ vào lúc 8h00 đến 16h10. Có thể nạp cộng dồn (Ví dụ 6 cái 100k ) Mạng thẻ cào: Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VN-Mobile, …

SOI CẦU MIỀN NAM
CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM

Đã Chốt Số Đẹp – Tự Tin Đánh Lớn – Tiền Về Đầy Nhà!! CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM  (2 SỐ) VIP (1 ngày), giá: 400.000 VNĐ  Các bạn có thể nạp thẻ vào lúc 8h00 đến 16h10. Có thể nạp cộng dồn (Ví dụ 4 cái 100k ) Mạng thẻ cào: Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, …