Đã Chốt Số Đẹp – Tự Tin Đánh Lớn – Tiền Về Đầy Nhà!!

 XỈU CHỦ MIỀN NAM  (1 SỐ) VIP (1 ngày), giá: 600.000 VNĐ 
Các bạn có thể nạp thẻ vào lúc 8h00 đến 16h10.
Có thể nạp cộng dồn (Ví dụ 6 cái 100k )
Mạng thẻ cào: Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VN-Mobile, Megacard, Vcard….
Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

 Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ MIỀN NAM

NGÀY XỈU CHỦ MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
 19-10-2019  Bình Phước 623,Hậu Giang 019,Hồ Chí Minh 726,Long An 785   Win  Long An
 18-10-2019  Bình Dương 250,Trà Vinh 263,Vĩnh Long 015 Miss
 17-10-2019  An Giang 256,Bình Thuận 745,Tây Ninh 613  Miss
 16-10-2019  Cần Thơ 911,Đồng Nai 902,Sóc Trăng 776   Win Cần Thơ,Đồng Nai,Sóc Trăng
15-10-2019  Bạc Liêu 751,Bến Tre 957,Vũng Tàu 935    Win Bến Tre,Vũng Tàu 
 14-10-2019  Cà Mau 397,Đồng Tháp 172 ,Hồ Chí Minh 152   Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
 13-10-2019  Đà Lạt 597,Kiên Giang 859,Tiền Giang 023   Win Đà Lạt,Kiền Giang
 12-10-2019  Bình Phước 254,Hậu Giang 985,Hồ Chí Minh 205,Long An 174  Miss
 11-10-2019  Bình Dương 130,Trà Vinh 179,Vĩnh Long 901    Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 10-10-2019  An Giang 580,Bình Thuận 628,Tây Ninh 163   Win  An Giang,Bình Thuận,Tây Ninh
09-10-2019  Cần Thơ 226,Đồng Nai 470,Sóc Trăng 529   Win Cần Thơ,Đồng Nai 
 08-10-2019  Bạc Liêu 647,Bến Tre 305,Vũng Tàu 521   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 07-10-2019  Cà Mau 254,Đồng Tháp 230,Hồ Chí Minh 197  Miss
 06-10-2019  Đà Lạt 530,Kiên Giang 407,Tiền Giang 844   Win Đà Lạt,Kiền Giang,Tiền Giang
 05-10-2019  Bình Phước 880,Hậu Giang 422,Hồ Chí Minh 834,Long An 025   Win Bình Phước,Hậu Giang,Hồ Chí Minh
 04-10-2019  Bình Dương 895,Trà Vinh 207,Vĩnh Long 755   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 03-10-2019  An Giang 024,Bình Thuận 841,Tây Ninh 521  Miss
 02-10-2019  Cần Thơ 017,Đồng Nai 800,Sóc Trăng 389    Win Cần Thơ,Đồng Nai,Sóc Trăng
01-10-2019  Bạc Liêu 887,Bến Tre 764,Vũng Tàu 258    Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 30-09-2019  Cà Mau 325,Đồng Tháp 387,Hồ Chí Minh 718   Win Cà Mau ,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
 29-09-2019  Đà Lạt 236,Kiên Giang 867,Tiền Giang 251   Win Đà Lạt,Kiên Giang
 28-09-2019  Bình Phước 329,Hậu Giang 416,Hồ Chí Minh 720,Long An 531  Miss
 27-09-2019  Bình Dương 941,Trà Vinh 030,Vĩnh Long 591   Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 26-09-2019  An Giang 509,Bình Thuận 529,Tây Ninh 218   Win An Giang
 25-09-2019  Cần Thơ 912,Đồng Nai 785,Sóc Trăng 204   Win Cần Thơ,Đồng Nai
 24-09-2019  Bạc Liêu 291,Bến Tre 945,Vũng Tàu 550   Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 23-09-2019  Cà Mau 536,Đồng Tháp 649,Hồ Chí Minh 142   Win Cà Mau,Đồng Tháp,Hồ Chí Minh
 22-09-2019  Đà Lạt 346,Kiên Giang 528,Tiền Giang 070   Win Đà Lạt,Tiền Giang
 21-09-2019  Bình Phước 458,Hậu Giang 024,Hồ Chí Minh 487,Long An 209  Miss
 20-09-2019  Bình Dương 320,Trà Vinh 443,Vĩnh Long 653  Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
 19-09-2019  An Giang 022,Bình Thuận 578,Tây Ninh 580  Win An Giang,Bình Thuận,Tây Ninh
 18-09-2019  Cần Thơ 332,Đồng Nai 408,Sóc Trăng 254  Win Cần Thơ,Đồng Nai
 17-09-2019  Bạc Liêu 962,Bến Tre 282,Vũng Tàu 283  Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
 16-09-2019  Cà Mau 634,Đồng Tháp 558,Hồ Chí Minh 201  Win Cà Mau,Đồng Tháp
 15-09-2019  Đà Lạt 254,Kiên Giang 364,Tiền Giang 175  Miss
 14-09-2019  Hồ Chí Minh 755,Bình Phước 640,Hậu Giang 661,Long An 375  Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
 13-09-2019  Bình Dương 203,Trà Vinh 487,Vĩnh Long 518  Miss
 12-09-2019  An Giang 790 ,Bình Thuận 382,Tây Ninh 568  Win An Giang,Bình Thuận,Tây Ninh
 11-09-2019  Cần Thơ 864,Đồng Nai 967,Sóc Trăng 005  Win Cần Thơ,Đồng Nai,Sóc Trăng
 10-09-2019  Bạc Liêu 523, Bến Tre 649, Vũng Tàu 794  Win Bạc Liêu, Bến Tre
 09-09-2019  Cà Mau 206, Đồng Tháp 418, Hồ Chí Minh 821  Miss
 08-09-2019  Đà Lạt 032, Kiên Giang 662, Tiền Giang 387  Win Kiên Giang,Tiền Giang
 07-09-2019  Bình Phước 574, Hậu Giang 839,Hồ Chí Minh 113, Long An 883  Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
 06-09-2019  Bình Dương 226,Trà Vinh 450,Vĩnh Long 640  Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
05-09-2019 An Giang 816,Tây Ninh 029,Binh Thuận 493 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
04-09-2019 Đồng Nai 008,Sóc Trăng 562,Cần Thơ 035 Miss
03-09-2019 Bạc Liêu 933,Bến Tre 992,Vũng Tàu 942 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
02-09-2019 Cà Mau 687,Hồ Chí Minh 418,Đồng Tháp 501 Win Cà Mau
01-09-2019 Kiên Giang 263,Đà Lạt 324,Tiền Giang 654 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
31-08-2019 Hồ Chí Minh 013,Bình Phước 807,Hậu Giang 378,Long An 767 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
30-08-2019 Bình Dương 683,Trà Vinh 700,Vĩnh Long 793 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
29-08-2019 An Giang 604,Tây Ninh 256,Binh Thuận 865 Miss
28-08-2019 Đồng Nai 579,Sóc Trăng 212,Cần Thơ 206 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
27-08-2019 Bạc Liêu 753,Bến Tre 623,Vũng Tàu 138 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
26-08-2019 Cà Mau 292,Hồ Chí Minh 629,Đồng Tháp 225 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
25-08-2019 Kiên Giang 257,Đà Lạt 539,Tiền Giang 083 Win Kiên Giang
24-08-2019 Hồ Chí Minh 746,Bình Phước 995,Hậu Giang 596,Long An 736 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
23-08-2019 Bình Dương 374,Trà Vinh 961,Vĩnh Long 493 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
22-08-2019 An Giang 024,Tây Ninh 032,Binh Thuận 170 Miss
21-08-2019 Đồng Nai 220,Sóc Trăng 608,Cần Thơ 106 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
20-08-2019 Bạc Liêu 676,Bến Tre 635,Vũng Tàu 801 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
19-08-2019 Cà Mau 206,Hồ Chí Minh 629,Đồng Tháp 024 Miss
18-08-2019 Kiên Giang 364,Đà Lạt 170,Tiền Giang 181 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
17-08-2019 Hồ Chí Minh 584,Bình Phước 901,Hậu Giang 642,Long An 239 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
16-08-2019 Bình Dương 093,Trà Vinh 260,Vĩnh Long 102 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
15-08-2019 An Giang 198,Tây Ninh 080,Binh Thuận 622 Miss
14-08-2019 Đồng Nai 378,Sóc Trăng 754,Cần Thơ 651 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
13-08-2019 Bạc Liêu 662,Bến Tre 165,Vũng Tàu 575 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
12-08-2019 Cà Mau 679,Hồ Chí Minh 629,Đồng Tháp 081 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
11-08-2019 Kiên Giang 789,Đà Lạt 241,Tiền Giang 205 Win Kiên Giang
10-08-2019 Hồ Chí Minh 234,Bình Phước 242,Hậu Giang 858,Long An 623 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
09-08-2019 Bình Dương 423,Trà Vinh 949,Vĩnh Long 748 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
08-08-2019 An Giang 241,Tây Ninh 820,Binh Thuận 725 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
07-08-2019 Đồng Nai 916,Sóc Trăng 391,Cần Thơ 028 Miss
06-08-2019 Bạc Liêu 587,Bến Tre 750,Vũng Tàu 234 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
05-08-2019 Cà Mau 130,Hồ Chí Minh 842,Đồng Tháp 263 Miss
04-08-2019 Kiên Giang 685,Đà Lạt 224,Tiền Giang 547 Miss
03-08-2019 Hồ Chí Minh 084,Bình Phước 490,Hậu Giang 874,Long An 366 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
02-08-2019 Bình Dương 889,Trà Vinh 617,Vĩnh Long 139 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
01-08-2019 An Giang 691,Tây Ninh 456,Binh Thuận 891 Miss
31-07-2019 Đồng Nai 143,Sóc Trăng 274,Cần Thơ 653 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
30-07-2019 Bạc Liêu 321,Bến Tre 056,Vũng Tàu 890 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
29-07-2019 Cà Mau 562,Hồ Chí Minh 082,Đồng Tháp 324 Miss
28-07-2019 Kiên Giang 874,Đà Lạt 647,Tiền Giang 142 Win Kiên Giang,Đà Lạt
SOI CẦU ĐẶC BIỆT
DÀN LÔ 2 NHÁY SIÊU VIP MIỀN BẮC

Đã Chốt Số Đẹp – Tự Tin Đánh Lớn – Tiền Về Đầy Nhà!! DÀN LÔ 2 NHÁY VIP MIỀN BẮC(2 SỐ) VIP (1 ngày), giá: 500.000 VNĐ  Các bạn có thể nạp thẻ vào lúc 8h00 đến 18h10. Có thể nạp cộng dồn (Ví dụ 5 cái 100k ) Mạng thẻ cào: Viettel, Mobiphone, …

SOI CẦU ĐẶC BIỆT
BẠCH THỦ ĐỀ MIỀN BẮC SIÊU VIP

Đã Chốt Số Đẹp – Tự Tin Đánh Lớn – Tiền Về Đầy Nhà!! BẠCH THỦ ĐỀ MIỀN BẮC VIP(1 SỐ),(1 ngày), giá: 600.000 VNĐ  Các bạn có thể nạp thẻ vào lúc 8h00 đến 18h10. Có thể nạp cộng dồn (Ví dụ 6 cái 100k ) Mạng thẻ cào: Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, …

SOI CẦU ĐẶC BIỆT
BA CÀNG MIỀN BẮC SIÊU VIP

Đã Chốt Số Đẹp – Tự Tin Đánh Lớn – Tiền Về Đầy Nhà!!  BA CÀNG MIỀN BẮC(1 SỐ) VIP (1 ngày), giá: 600.000 VNĐ  Các bạn có thể nạp thẻ vào lúc 8h00 đến 18h10. Có thể nạp cộng dồn (Ví dụ 6 cái 100k ) Mạng thẻ cào: Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VN-Mobile, …