Đã Chốt Số Đẹp – Tự Tin Đánh Lớn – Tiền Về Đầy Nhà!!

XỈU CHỦ MIỀN TRUNG (1 SỐ) VIP (1 ngày), giá: 600.000 VNĐ 
Các bạn có thể nạp thẻ vào lúc 8h00 đến 17h10.
Có thể nạp cộng dồn (Ví dụ 6 cái 100k )
Mạng thẻ cào: Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VN-Mobile, Megacard, Vcard….
Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

 Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ MIỀN TRUNG

NGÀY XỈU CHỦ MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
 19-10-2019  Đà Nẵng 615,Đắc Nông 354,Quảng Ngãi 023   Win Đà Nẵng,Đắc Nông
 18-10-2019  Gia Lai 209,Ninh Thuận 379  Miss
 17-10-2019  Bình Định 905,Quảng Bình 678,Quảng Trị 440   Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 16-10-2019 Đà Nẵng 528,Khánh Hòa 249   Win Khánh Hòa
 15-10-2019  Đắc Lắc 843,Quảng Nam 384   Win Đắc Lắc,Quảng Nam
 14-10-2019  Phú Yên 975,Thừa Thiên Huế 610   Win Phú Yên ,Thừa Thiên Huế
 13-10-2019  Khánh Hòa 581,Kon Tum 694  Miss
 12-10-2019  Đà Nẵng 707,Đắc Nông 526,Quảng Ngãi 985   Win Đà Nẵng
 11-10-2019  Gia Lai 108,Ninh Thuận 264   Win Gia Lai,Ninh Thuận
 10-10-2019  Bình Định 891,Quảng Bình 179,Quảng Trị 260   Win Bình Định,Quảng Bình
 09-10-2019  Đà Nẵng 821,Khánh Hòa 499   Win Khánh Hòa
 08-10-2019  Đắc Lắc 472,Quảng Nam 598   Win Đắc Lắc,Quảng Nam
 07-10-2019  Phú Yên 204,Thừa Thiên Huế 753   Win Phú Yên ,Thừa Thiên Huế
 06-10-2019  Khánh Hòa 206,Kon Tum 219  Miss
 05-10-2019  Đà Nẵng 712,Đắc Nông 709,Quảng Ngãi 970   Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 04-10-2019  Gia Lai 526,Ninh Thuận 941  Miss
 03-10-2019  Bình Định 644,Quảng Bình 071,Quảng Trị 302   Win Bình Định,Quảng Bình
 02-10-2019  Đà Nẵng 947,Khánh Hòa 514    Win Đà Nẵng
01-10-2019  Đắc Lắc 789,Quảng Nam 509 Miss
 30-09-2019  Phú Yên 518,Thừa Thiên Huế 480   Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
 29-09-2019  Khánh Hòa 135,Kon Tum 258   Win Khánh Hòa
 28-09-2019  Đà Nẵng 927,Đắc Nông 180,Quảng Ngãi 348   Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 27-09-2019  Gia Lai 631,Ninh Thuận 027  Miss
 26-09-2019  Bình Định 529,Quảng Bình 449,Quảng Trị 541   Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 25-09-2019  Đà Nẵng 512,Khánh Hòa 166   Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
 24-09-2019  Đắc Lắc 632,Quảng Nam 476   Win Đắc Lắc,Quảng Nam
 23-09-2019  Phú Yên 284,Thừa Thiên Huế 491   Win Phú Yên
 22-09-2019  Khánh Hòa 012,Kon Tum 724   Win Khánh Hòa,Kon Tum
 21-09-2019  Đà Nẵng 205,Đắc Nông 489,Quảng Ngãi 352    Win Đắc Nông,Quảng Ngãi
 20-09-2019  Gia Lai 846,Ninh Thuận 715  Miss
 19-09-2019  Bình Định 182,Quảng Bình 958,Quảng Trị 306  Win Bình Định,Quảng Bình
 18-09-2019  Đà Nẵng 138,Khánh Hòa 597  Win Đà Nẵng
 17-09-2019  Đắc Lắc 854,Quảng Nam 727  Win Đắc Lắc,Quảng Nam
 16-09-2019  Phú Yên 909,Thừa Thiên Huế 734  Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
 15-09-2019  Khánh Hòa 250,Kon Tum 631  Miss
 14-09-2019  Đà Nẵng 451,Quảng Ngãi 211,Đắc Nông 903  Win Đà Nẵng,Quảng Ngãi,Đắc Nông
 13-09-2019  Gia Lai 016,Ninh Thuận 254  Miss
 12-09-2019  Bình Định 133,Quảng Bình 591,Quảng Trị 781  Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
 11-09-2019  Đà Nẵng 761,Khánh Hòa 918  Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
 10-09-2019  Đắc Lắc 254, Quảng Nam 472  Win Đắc Lắc
 09-09-2019  Phú Yên 206, Thừa Thiên Huế 203  Miss
 08-09-2019  Khánh Hòa 245, Kon Tum 898  Win Kon Tum
 07-09-2019  Đà Nẵng 411, Đắc Nông 060, Quảng Ngãi 964  Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
 06-09-2019 Gia Lai 986,Ninh Thuận 285  Win Gia Lai,Ninh Thuận
05-09-2019 Bình Định 077,Quảng Bình 451,Quảng Trị 104 Miss
04-09-2019 Đà Nẵng 228,Khánh Hòa 113 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
03-09-2019 Đắc Lắc 661,Quảng Nam 960 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
02-09-2019 Phú Yên 247,Thừa Thiên Huế 825 Miss
01-09-2019 Khánh Hòa 814,Kon Tum 133 Win Khánh Hòa,Kon Tum
31-08-2019 Đà Nẵng 314,Đắc Nông 459,Quảng Ngãi 655 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
30-08-2019 Gia Lai 712,Ninh Thuận 988 Win Gia Lai,Ninh Thuận
29-08-2019 Bình Định 685,Quảng Bình 596,Quảng Trị 955 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
28-08-2019 Đà Nẵng 906,Khánh Hòa 121 Miss
27-08-2019 Đắc Lắc 807,Quảng Nam 998 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
26-08-2019 Phú Yên 682,Thừa Thiên Huế 487 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
25-08-2019 Khánh Hòa 149,Kon Tum 236 Win Khánh Hòa,Kon Tum
24-08-2019 Đà Nẵng 620,Đắc Nông 178,Quảng Ngãi 250 Miss
23-08-2019 Gia Lai 150,Ninh Thuận 221 Win Gia Lai,Ninh Thuận
22-08-2019 Bình Định 486,Quảng Bình 547,Quảng Trị 490 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
21-08-2019 Đà Nẵng 579,Khánh Hòa 304 Miss
20-08-2019 Đắc Lắc 439,Quảng Nam 118 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
19-08-2019 Phú Yên 933,Thừa Thiên Huế 755 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
18-08-2019 Khánh Hòa 035,Kon Tum 118 Miss
17-08-2019 Đà Nẵng 234,Đắc Nông 530,Quảng Ngãi 937 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
16-08-2019 Gia Lai 730,Ninh Thuận 112 Win Gia Lai,Ninh Thuận
15-08-2019 Bình Định 382,Quảng Bình 001,Quảng Trị 641 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
14-08-2019 Đà Nẵng 584,Khánh Hòa 208 Miss
13-08-2019 Đắc Lắc 590,Quảng Nam 195 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
12-08-2019 Phú Yên 989,Thừa Thiên Huế 746 Miss
11-08-2019 Khánh Hòa 483,Kon Tum 577 Win Khánh Hòa,Kon Tum
10-08-2019 Đà Nẵng 236,Đắc Nông 165,Quảng Ngãi 779 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
09-08-2019 Gia Lai 189,Ninh Thuận 613 Win Gia Lai,Ninh Thuận
08-08-2019 Bình Định 467,Quảng Bình 292,Quảng Trị 717 Miss
07-08-2019 Đà Nẵng 988,Khánh Hòa 112 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
06-08-2019 Đắc Lắc 614,Quảng Nam 226 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
05-08-2019 Phú Yên 920,Thừa Thiên Huế 164 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
04-08-2019 Khánh Hòa 251,Kon Tum 084 Miss
03-08-2019 Đà Nẵng 993,Đắc Nông 200,Quảng Ngãi 621 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
02-08-2019 Gia Lai 904,Ninh Thuận 931 Win Gia Lai,Ninh Thuận
01-08-2019 Bình Định 771,Quảng Bình 988,Quảng Trị 137 Miss
31-07-2019 Đà Nẵng 837,Khánh Hòa 707 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
30-07-2019 Đắc Lắc 997,Quảng Nam 517 Win Đắc Lắc
29-07-2019 Phú Yên 208,Thừa Thiên Huế 947 Miss
28-07-2019 Khánh Hòa 940,Kon Tum 899 Win Khánh Hòa,Kon Tum
27-07-2019 Đà Nẵng 085,Đắc Nông 948,Quảng Ngãi 606 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
26-07-2019 Gia Lai 013,Ninh Thuận 410 Win Gia Lai,Ninh Thuận
25-07-2019 Bình Định 737,Quảng Bình 036,Quảng Trị 012 Miss
24-07-2019 Đà Nẵng 735,Khánh Hòa 239 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
23-07-2019 Đắc Lắc 228,Quảng Nam 239 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
22-07-2019 Phú Yên 579,Thừa Thiên Huế 896 Miss
21-07-2019 Khánh Hòa 911,Kon Tum 869 Win Khánh Hòa,Kon Tum
20-07-2019 Đà Nẵng 988,Đắc Nông 627,Quảng Ngãi 447 Win Quảng Ngãi
19-07-2019 Gia Lai 056,Ninh Thuận 564 Win Gia Lai,Ninh Thuận
18-07-2019 Bình Định 441,Quảng Bình 784,Quảng Trị 425 Miss
17-07-2019 Đà Nẵng 745,Khánh Hòa 927 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
16-07-2019 Đắc Lắc 972,Quảng Nam 882 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
15-07-2019 Phú Yên 808,Thừa Thiên Huế 583 Miss
14-07-2019 Khánh Hòa 563,Kon Tum 763 Win Khánh Hòa,Kon Tum
13-07-2019 Đà Nẵng 793,Đắc Nông 882,Quảng Ngãi 981 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
12-07-2019 Gia Lai 969,Ninh Thuận 766 Win Gia Lai,Ninh Thuận
11-07-2019 Bình Định 014,Quảng Bình 142,Quảng Trị 142 Miss
10-07-2019 Đà Nẵng 540,Khánh Hòa 619 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
09-07-2019 Đắc Lắc 934,Quảng Nam 414 Miss
08-07-2019 Phú Yên 266,Thừa Thiên Huế 870 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
SOI CẦU MIỀN TRUNG
CHỐT GIẢI 8 MIỀN TRUNG

Đã Chốt Số Đẹp – Tự Tin Đánh Lớn – Tiền Về Đầy Nhà!! CHỐT GIẢI 8 MIỀN TRUNG (1 SỐ) VIP (1 ngày), giá: 400.000 VNĐ  Các bạn có thể nạp thẻ vào lúc 8h00 đến 17h10. Có thể nạp cộng dồn (Ví dụ 4 cái 100k ) Mạng thẻ cào: Viettel, Mobiphone, Vinaphone, …

SOI CẦU MIỀN TRUNG
LÔ BẠCH THỦ MIỀN TRUNG

Đã Chốt Số Đẹp – Tự Tin Đánh Lớn – Tiền Về Đầy Nhà!! LÔ BẠCH THỦ MIỀN TRUNG (1 SỐ) VIP (1 ngày), giá: 300.000 VNĐ  Các bạn có thể nạp thẻ vào lúc 8h00 đến 17h10. Có thể nạp cộng dồn (Ví dụ 3 cái 100k ) Mạng thẻ cào: Viettel, Mobiphone, Vinaphone, …